Wczytuję dane...

Instrukcja obsługi latarki Olight S10/S10nw/S15/S20

Instrukcja obsługi latarki Olight S10/S10nw/S15/S20/

 
Przed przystąpieniem do jej użytkowania uważnie przeczytaj zalecenia niniejszej instrukcji i upewnij się, że zrozumiałeś jej treść.

 UWAGA nie kieruj światła w oczy innych osób, może to spowodować oślepienie i uszkodzenie narządu wzroku.

 

 Instalacja baterii: Aby umieścić baterię odkręć zakrętkę (tylną część) tubusu a następnie umieść baterię w jego wnętrzu, przestrzegając zasady właściwej polaryzacji (+do przodu, w kierunku diody).

 

Tryby pracy:

 

Latarka Olight S15 jest latarką wielo-trybową obsługiwaną naciskowym, klikalnym włącznikiem.

 

1. Włączenie oraz wyłączenie następuje po jego pełnym wciśnięciu (kliknięciu). Aby zmienić tryb świecenia na intensywniejszy należy wcisnąć i przytrzymać przycisk włączonej latarki; przy nieustannym nacisku latarka zmieni tryb z mocnego na słaby, następie średni, następnie mocny (zawsze od słabego do mocnego)

 

2. Szybki dwuklik włączonej latarki uruchomi tryb stroboskopu. Naciśnięcie i przytrzymanie powyżej 1 sek. spowoduje przejście do poprzednio uruchomionego trybu stałego. 3. Nacisk trwający dłużej niż1 sek. przy latarce wyłączonej spowoduje przejście do oszczędnego trybu moon (0,5 Im). W tym trybie ponowne naciśnięcie >1 sek. spowoduje przejście w tryb niski —średni... etc.

 

Blokowanie i odblokowywanie latarki:

 

Aby zablokować latarkę należy w wyłączonym trybie wcisnąć przycisk powyżej 1 sekundy (włączy się tryb Moon) a następnie nadal trzymać wciśnięty przycisk przez następną sekundę co spowoduje wyłączenie trybu Moon i włączenie blokady latarki.

 

Teraz wciśnięcie przycisku włącznika nie spowoduje włączenia latarki. Aby odblokować latarkę należy wcisnąć i przytrzymać przycisk włącznika powyżej 1 sekundy. Spowoduje to odblokowanie latarki i wejście jej w tryb Moon.A: latarka Olight S15 jest źródłem silnego światła. Unikaj patrzenia w źródło światła i nie kie