Wczytuję dane...

Podział wiatrówek ze względu na zastosowany napęd

Podział wiatrówek ze względu na zastosowany napęd


Trafny wybór wiatrówki uzależniony jest od przynajmniej kilku czynników. Trudno wskazać te, które miałyby kluczowe znaczenie oraz te, które odgrywają mniejszą rolę, nie da się jednak ukryć, że o specyfice kupowanego przez nas sprzętu wiele może powiedzieć rodzaj zastosowanego w nim napędu.


Najczęściej spotykane są, oczywiście, wiatrówki sprężynowe, a więc takie, w przypadku których oddanie strzału wiąże się z koniecznością naciągnięcia sprężyny. Naciśnięcie spustu powoduje w takim przypadku zwolnienie sprężyny, a to z kolei przyczynia się do ruchu tłoka, który jest umieszczony w cylindrze. Opisane tu procesy generują ciśnienie, a te przyczynia się do wypchnięcia śrutu z lufy.


Wiatrówki sprężynowe posiadają zarówno zalety, jak i niedociągnięcia. Jedną z największych korzyści wynikających z posiadania wiatrówki tego rodzaju jest niski koszt eksploatacji, oddanie strzału nie wiąże się bowiem z koniecznością zastosowania gazów. Naboje CO2 nie są najtańsze, a osoby posiadające wiatrówki z napędem sprężynowym z powodzeniem mogą się bez nich obejść. Niestety, trudno nie dostrzec również pewnych minusów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje odczuwalny odrzut, jaki strzelec odczuwa zaraz po oddaniu strzału. W niektórych przypadkach utrudnia to precyzyjne strzelanie, nie brakuje jednak osób przekonujących nas, że nie mówimy w tym kontekście o wadzie, ale raczej o zalecie wiatrówek sprężynowych przyczyniającej się do tego, że strzelanie staje się bardziej realistyczne.


Same wiatrówki sprężynowe również nie stanowią monolitu, rozróżnienie dotyczy zaś przede wszystkim zastosowanego przy ich produkcji sposobu naciągu. Tu na pierwszy plan wysuwają się wiatrówki klasyczne łamane, które są cenione przede wszystkim dlatego, że najłatwiej się je obsługuje. W tym przypadku naciąganie sprężyny „łamie” lufę i ta, już po naciągu, pozostaje właśnie w takiej pozycji. Dla nas oznacza to przede wszystkim wyjątkowo łatwy dostęp do jej wlotu, a więc do miejsca, w którym musimy umieścić śrut, potem zaś nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko złożyć lufę i oddać strzał. Zastosowane rozwiązanie nie wpływa w żaden sposób na jego celność (tu kluczowe znaczenie zawsze będą miały umiejętności strzelca), poleca się je więc przede wszystkim początkującym nabywcom, którzy chcą czerpać przyjemność z korzystania z wiatrówki, a brakuje im jeszcze umiejętności.


W przypadku wiatrówek sprężynowych z naciągiem dolnym lub bocznym jego dokonanie jest możliwe wyłącznie za pomocą specjalnej dźwigni. W wiatrówkach z naciągiem dolnym umieszczona jest ona pod lufą, a w wiatrówkach z naciągiem bocznym – z boku. W obu przypadkach łamiąc dźwignię naciągu doprowadzamy do otworzenia specjalnej komory i to właśnie ona przeznaczona jest do tego, aby umieszczać w niej śrut. Inwestując w tego rodzaju wiatrówki sprężynowe mamy pewność, że otrzymamy rozwiązania wytrzymałe i charakteryzujące się tym, że dłużej zachowują celność. Warto przy tym zwrócić uwagę i na to, że wiatrówki z naciągiem bocznym zapewniają komfort łatwiejszego ich przeładowywania nawet wówczas, gdy strzelec znajduje się w pozycji leżącej, nie rozczarowują więc nawet bardziej doświadczonych użytkowników.


Kolejny rodzaj wiatrówek wymagający omówienia to sprzęt z napędem gazowym. W tym wypadku korzystanie z wiatrówki jest możliwe tylko wówczas, gdy wykorzystamy w tym celu jednorazowy nabój zawierający sprężony dwutlenek węgla (C02). Zakup rozwiązania tego typu pozwala na oddanie od pięćdziesięciu do siedemdziesięciu strzałów, duże znaczenie ma bowiem również model używanego przez nas sprzętu. Wiatrówki z  napędem gazowym są cenione przede wszystkim ze względu na to, że rozwiązują problemy, jakie w przypadku wiatrówek sprężynowych generował odrzut. Pozwalają w związku z tym na wyjątkowo szybkie strzelanie, ich użytkownicy nie muszą bowiem martwić się o to, że po oddaniu kolejnych strzałów będą musieli znowu naciągać sprężynę. Co więcej, jeśli wiatrówka posiada magazynek mieszczący wiele śrucin, szybkie naciskanie spustu sprawia, że możliwe jest oddawanie strzałów bez przeładowywania – oczywiście, jedynie do momentu wyczerpania się zawartości magazynka. Ich zaletą jest również niewielka waga, choć , czego nie można lekceważyć, z reguły mają one również mniejszą moc.


Od niedawna spora popularnością cieszą się również pompki PCA nazywane niekiedy po prostu „pompkami”, a więc rozwiązania łączące w sobie zalety wiatrówek sprężynowych i tych, które są zasilane przez sprężony dwutlenek węgla. W tym przypadku wystrzeliwanie śrutu możliwe jest dzięki powietrzu sprężanemu przez nas dzięki kilkukrotnemu pociągnięciu za specjalną dźwignię umieszczoną pod lufą. Wiatrówki tego rodzaju są tanie, bo nie wymagają zakupu naboju, gwarantują przy tym zarówno brak odrzutu, jak i precyzyjne strzelanie. Nie są przy tym zbyt ciężkie, znakomicie sprawdzają się więc jako rozwiązania wykorzystywane przez początkujących.


Wiatrówki PCP (skrót od angielskiego Pre Charged Pneumatics), a więc takie, które napędzane są przez sprężone powietrze znajdujące się w specjalnym zbiorniku znajdującym się przeważnie pod lupą, zaliczane są do rozwiązań najbardziej zaawansowanych technologicznie. Ich zakup to gwarancja braku odrzutu, wyjątkowej celności oraz długiej wydajności, mówiąc o wiatrówkach PCP mamy więc na myśli rozwiązania, które pozwalają na najdłuższe czerpanie radości z oddawanych strzałów nim pojawi się konieczność ich ponownego naładowania. Są to również rozwiązania najbardziej ekskluzywne, co, oczywiście, nie pozostaje bez wpływu na ich cenę.