Wczytuję dane...

Instrukcja Obsługi Ganzo Touch Pro i Ganzo Touch Pro Ultra

 1. Ostrzałka Ganzo Touch Pro Ultra
 2. Ostrzałka Ganzo Touch Pro 

 

Jak złożyć ostrzałkę

 

• połóż ostrzałkę na równym podłożu i przymocuj ją do niego za pomocą przyssawek (model Pro) lub ustaw dźwignię mocującą ku górze, połóż podstawkę, aby całkowicie przylegała do podłoża i opuść dźwignię mocującą (model Pro Ultra). Jeżeli chwyt nie jest stabilny, należy podnieść ostrzałkę, zwilżyć podłoże wilgotną szmatką i powtórzyć powyższe czynności.

 

• wsuń pręt obrotowy w otwór znajdujący się w podstawce. Obróć pręt, aby kolorowe nacięcia były ustawione frontem do blatu.

 

• przygotuj odpowiedni kamień ostrzący. • poluzuj pokrętło, aby odległość między przednim, a tylnym uchwytem na kamień była od niego dłuższa o 1-2 mm.

 

• wsuń kamień w nacięcia uchwytów, a następnie delikatnie dokręć pokrętło (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

 

• wsuń mocowanie kamienia w mechanizm obrotowy.

 

Jak ustawić kąt ostrzenia

 

Podstawowy sposób na ustawienie kąta ostrzenia to dostosowanie odpowiedniej wysokości pręta obrotowego. W tym celu należy poluzować blokadę, przekręcając ją odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, a następnie wyregulować wysokość. Kolory nacięć odpowiadają odpowiednim kątom. Należy zrównać dolną krawędź danego nacięcia z krawędzią otworu na pręt obrotowy. Po wybraniu żądanego kąta należy dokręcić blokadę, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

 

Touch Pro

 

 • Niebieski – 24
 • żółty – 20
 • zielony – 18
 • czerwony – 15
 • czarny – 10 stopni

 

Touch Pro Ultra

 

 • niebieski – 10
 • żółty – 15
 • zielony – 20
 • czerwony – 25
 • czarny – 30 stopni

 

Jak ustawić prowadnicę.

 

W celu prawidłowego ustawienia prowadnicy należy poluzować blokadę, obracając pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Następnie oprzeć o prowadnicę górną (tępą) krawędź noża i dostosować wysokość prowadnicy tak, aby ostrze było w jednej linii z krawędzią blatu.

 

UWAGA!

 

Taśma izolacyjna Zalecamy naklejenie czystej taśmy izolacyjnej (koloru innego niż czarny) na krawędzi blatu ostrzałki, kiedy ulegnie ona zniszczeniu. Zapobiega ona porysowaniu ostrza noża oraz blatu ostrzałki. Przypadkowe zarysowanie plastiku kamieniem może ujść Twojej uwadze. Natomiast naruszenie taśmy jest dużo bardziej widoczne